Kanalizasyon Alt Yapı Hizmetleri

Kanalizasyon alt yapı hizmetleri

 

Bir ülkenin ekonomik açıdan büyümesi için önemli olan bir hizmettir. Çok kapsamlı hizmetlerdir ve alt sektörlerden oluşmaktadır. Bunlardan bazıları enerji, haberleşme, ulaştırma ve kanalizasyon vb. hizmet türleridir. Enerji sektörü, doğalgaz ve elektrik sektöründen oluşmuştur. Elektrik her anımızda yanımızda olan bir sektördür.

 

Artık hepimizin bildiği gibi elektrik evde işte arabada ve sokakta hemen hemen her yerde bulunan bir sektördür. Artık elektrik hayatımızdan beş dakika çıksa hemen insanlarımız krize girmeye başlıyor. Bir diğer kanalizasyon alt yapı hizmetleri ise haberleşmedir. Haberleşme de yine her anımızda beraber olduğumuz bir sektördür. Haberleşme sektörü ise posta ve telekomünikasyon hizmetlerinden oluşmaktadır. Posta, bir yerden bir yere daha çabuk bir belge veya bir paket iletimidir. Telekomünikasyon ise temel hizmetlerin sunulduğu şebekelerdir. Bir diğer alt sektörlerden biri de ulaştırmadır.

 

Ulaştırma hizmetleri havayolu, karayolu, denizyolu ve demiryolu olarak bilinmektedir. Ulaştırma hizmetlerinin maliyetleri alt sektörlere göre farklılık göstermektedir. Örnek verecek olursak onarım maliyetleri, yol yapım maliyetleri vb. maliyetlerdir. En son olarak da kanalizasyon sektörü bulunmaktadır. Halk sağlığı ve çevrenin korunması açısından son derece önemli bir hizmettir. Hızlı sanayileşmeden dolayı günümüzde kanalizasyon sektörüne çok ihtiyaç duyulmaktadır çevre açısından.

 

           Ankara kanalizasyon alt yapı hizmetleri olan hizmetler kanalizasyon temizleme, kanalizasyon yapımı, lavabo tıkanıklığı, tuvalet tıkanıklığı, su kaçağı tespiti, kombi temizleme gibi hizmetlerdir. Kanalizasyon temizleme, dolmuş ve deforme olmuş kanalizasyonlar zamanla tıkanıklık oluşturmaktadır. Kanalizasyon temizleme ise dolu olan kanalların kokulara neden olmaması ve taşıp çevreyi kirletmesine neden olmaması için temizlenmesidir. Kanalizasyon temizlemede iki seçenek vardır.

 

Biri büyük ve geniş çaplı olan basınçlı su ile temizleme yöntemi diğeri ise daha küçük çaplı olan spiral sistemi ile kanalizasyon temizlenmesidir. Alt yapı hizmetleri Ankara bölgesinde ise yeni ve daha kolay olan kanalizasyon görüntüleme işlemi başlamıştır. Uzun zamandır kullanılan bu yöntem gelişebilme ve sorunların kolayca çözülebilmesi açısından çok yararlı olmuştur. Kanalizasyon görüntüleme, atık hatlar içerisinde tıkalı hattı veya yağ bağlamış mutfak hatlarını kayıt altına alır hattaki bozukluğu görmemizi kolayca sağlar.