Atıksu Bertaraf

Atıksu Bertaraf (Vidanjör)

Ankara Atıksu Bertarafında Lisanslı Vidanjör Firmalarının Önemi

Günümüzde, kentsel alanlarda ve endüstriyel tesislerde artan atıksu üretimi, çevresel ve sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Bu nedenle, atıksu yönetimi büyük bir önem taşımaktadır. Atıksu bertarafı, atıksuyu toplama, taşıma, arıtma ve uygun bir şekilde bertaraf etme sürecini içerir. Lisanslı vidanjör firmaları, bu süreçte önemli bir rol oynar ve atıksu bertarafında profesyonel hizmet sunarak çevre dostu çözümler sağlar.

Atıksu Toplama ve Taşıma: Lisanslı vidanjör firmaları, atıksu toplama ve taşıma işlemlerini gerçekleştirmek üzere donanımlı araçlara sahiptir. Vidanjör araçları, özellikle sıvı atıkların emilmesi ve taşınması için tasarlanmıştır. Bu araçlar genellikle emiş ve basınçlı su sistemleriyle donatılmıştır, böylece farklı tipte atıksuların etkili bir şekilde toplanması mümkün olur.

Atıksu Arıtma: Vidanjör firmaları, topladıkları atıksuları genellikle önceden belirlenmiş atıksu arıtma tesislerine yönlendirirler. Bu tesislerde, atıksu içinde bulunan zararlı maddeler ve kirleticiler çeşitli arıtma yöntemleri kullanılarak uzaklaştırılır. Bu aşama, atıksuyu çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde deşarj etmek için kritik bir öneme sahiptir.

Atıksu Bertarafı: Vidanjör firmaları, atıksu bertarafı konusunda çeşitli yöntemleri kullanabilir. Bu yöntemler arasında arıtılmış atıksuların tarım alanlarında kullanılması, geri dönüşüm, güvenli deşarj ve enerji üretimi gibi seçenekler bulunabilir. Lisanslı vidanjör firmaları, yerel yönetmeliklere uygun olarak atıksuların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlar.

Çevre Dostu Çözümler: Lisanslı vidanjör firmaları, atıksu bertarafı sırasında çevre dostu uygulamalara öncelik verirler. Bu, atıksu bertarafının çevresel etkilerini en aza indirmeyi amaçlar. Geri dönüşüme önem verme, enerji verimliliği ve zararlı atıkların kontrolü gibi faktörler, lisanslı vidanjör firmalarının çevre sorumluluğunu gösteren önemli unsurlardır.

Sonuç olarak, lisanslı vidanjör firmaları, atıksu bertarafında kapsamlı hizmetler sunarak çevre ve toplum sağlığını korur. Bu firmaların uzmanlığı ve çevre dostu uygulamaları, atıksu yönetimi konusundaki önemli bir ihtiyacı karşılamada kritik bir öneme sahiplik yapar.

Atıksu Bertaraf

Atıksu Bertaraf

Atıksu Bertaraf (Firmalar Seçimi)

Atıksu Bertaraf Firmaları, evlerden, endüstrilerden ve diğer kaynaklardan gelen atıksuları toplayan ve bertaraf eden kuruluşlardır. Bu firmalar, atıksuları çevreye zarar vermeden ve insan sağlığını tehdit etmeden bertaraf etmek için çeşitli yöntemler kullanırlar.

Hangi atıksular bertaraf edilmelidir?

Atıksu bertarafına tabi tutulması gereken atıksular şunlardır:

 • Evsel atıksu: Evlerden, apartmanlardan ve diğer yerleşim yerlerinden gelen atıksulardır. Bu atıksularda tuvalet atıkları, evsel temizlik ürünleri, gıda atıkları ve yağlar bulunur.
 • Endüstriyel atıksu: Fabrikalardan, sanayi tesislerinden ve diğer endüstriyel işletmelerden gelen atıksulardır. Bu atıksularda kimyasallar, ağır metaller ve diğer zararlı maddeler bulunur.
 • Yağmur suyu: Yağmur ve kar suları, toprakta ve yollarda bulunan kirleticileri de içerebilir. Bu nedenle yağmur suları da atıksu olarak kabul edilir.

Atıksuları hangi vidanjörler ile bertaraf edilir?

Atıksuları bertaraf etmek için kullanılan vidanjörler, atıksuların pompalanarak bertaraf tesislerine taşınmasını sağlayan araçlardır. Vidanjörler, atıksuların miktarına ve özelliklerine göre farklı boyutlarda ve kapasitelerde üretilirler.

Bertaraf tesisleri nasıl çalışır?

Atıksu bertaraf tesisleri, atıksulardaki kirleticileri fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle gidererek çevreye zarar vermeden tehlikeli atık bertarafı etmek için kullanılan tesislerdir.

Fiziksel yöntemler: Atıksulardaki kirleticileri fiziksel yöntemlerle gidermek için kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Tortulaşma: Atıksudaki katı maddeler, yerçekimi etkisiyle havuzlarda çöktürülür.
 • Filtrasyon: Atıksudaki çözünmüş maddeler, kum, çakıl veya diğer filtre malzemelerinden geçirilerek tutulur.
 • Flokülasyon: Atıksudaki küçük katı maddeler, kimyasal maddeler kullanılarak birleşerek daha büyük parçacıklar haline getirilir ve çöktürülür.

Kimyasal yöntemler: Atıksulardaki kirleticileri kimyasal yöntemlerle gidermek için kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Oksitlenme: Atıksudaki organik maddeler, oksijen kullanılarak parçalanır ve zararsız hale getirilir.
 • Asitlendirme: Atıksudaki asitlik oranı, kimyasal maddeler kullanılarak ayarlanır.
 • Alkalileştirme: Atıksudaki alkalilik oranı, kimyasal maddeler kullanılarak ayarlanır.

Biyolojik yöntemler: Atıksulardaki kirleticileri biyolojik yöntemlerle gidermek için kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Aktif çamur: Atıksudaki organik maddeler, mikroorganizmalar tarafından parçalanır ve zararsız hale getirilir.
 • Biyolojik filtre: Atıksu, biyolojik olarak aktif filtre malzemelerinden geçirilerek kirleticilerden arındırılır.
 • Aerobik arıtma: Atıksu, oksijenli ortamda mikroorganizmalar tarafından arıtılır.
 • Anaerobik arıtma: Atıksu, oksijensiz ortamda mikroorganizmalar tarafından arıtılır.

Atıksu bertaraf tesisleri, atıksuların özelliklerine ve miktarına göre farklı yöntemler kullanabilirler. Örneğin, evsel atıksuların bertarafında genellikle fiziksel ve biyolojik yöntemler kullanılırken, endüstriyel atıksuların bertarafında daha karmaşık kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanılabilir.

Atıksu bertaraf firmaları, atıksuların çevreye zarar vermeden ve insan sağlığını tehdit etmeden bertaraf edilmesi için gerekli olan tüm hizmetleri sağlarlar. Bu firmalar, atıksuların toplanması, taşınması, arıtılması ve bertaraf edilmesini kapsayan hizmetleri sunarlar.

Lisanslı Vidanjör Firmaları

Lisanslı Vidanjör Firmaları

Bertaraf Çeşitleri 

1. Asbest Bertarafı: Asbest, sağlık riski taşıyan bir malzemedir ve genellikle yapılarda bulunan bir yalıtım malzemesidir. Asbest bertarafı, asbest içeren malzemelerin güvenli bir şekilde çıkarılması ve imha edilmesini içerir. Özel prosedürler ve ekipmanlar kullanılarak, asbestin çevreye zarar vermeden ortadan kaldırılması sağlanır.

2. Arıtma Çamuru Bertarafı: Arıtma çamuru, su arıtma tesislerinde kullanılan arıtma işlemlerinden sonra ortaya çıkan çamur türüdür. Arıtma çamuru bertarafı, bu çamurların uygun bir şekilde yönetilmesini içerir. Genellikle kurutma, kompostlama veya özel depolama alanlarında bertaraf edilir.

3. Evsel Katı Atık Bertarafı: Evsel katı atık bertarafı, hane halklarının günlük yaşamlarında ürettiği atıkların toplanması, taşınması ve uygun bir şekilde bertaraf edilmesini içerir. Bu, geri dönüşüm, depolama veya enerji üretimi gibi çeşitli yöntemleri kapsar.

4. Bumerang Atık Bertarafı: “Bumerang atık” terimi genellikle ürün ömrü sona erdiğinde üreticiye geri dönen atıkları ifade eder. Bumerang atık bertarafı, üreticinin bu atıkları etkili bir şekilde yönetmesini ve geri dönüşüm, yeniden kullanım veya güvenli imha gibi yöntemleri kullanarak sürdürülebilir bir atık yönetimini sağlamasını içerir.

5. Kimyasal Atıkların Bertarafı: Kimyasal atık bertarafı, endüstriyel tesislerden veya laboratuvarlardan kaynaklanan kimyasal atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini içerir. Bu atıklar, çeşitli kimyasal maddeler içerebilir ve özel prosedürlerle ve tesislerle ele alınmalıdır.

6. Tıbbi Atık Bertarafı: Tıbbi atık bertarafı, sağlık kuruluşları ve laboratuvarlardan kaynaklanan enfeksiyöz, patojenik veya diğer tehlikeli maddeler içeren tıbbi atıkların güvenli bir şekilde toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesini içerir. Bu atıklar genellikle özel konteynerlarda toplanır ve uygun bir şekilde imha edilir.

7. Çamur Bertarafı: Çamur bertarafı, genellikle su arıtma tesislerinden elde edilen çamurun uygun bir şekilde yönetilmesini içerir. Bu çamurlar, sulandırma, kurutma, kompostlama veya özel depolama alanları gibi yöntemlerle bertaraf edilebilir.

Her bir bertaraf türü, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve insan sağlığını korumayı amaçlayan özel prosedürler ve düzenlemelere tabidir.

Atıksu Bertaraf Yönetmenliği ile ilgili Mevzuatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106-1.htm

https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440

 

 

Benzer Yazılar

Vidanjör Hizmeti Kanal Görünteleme

Vidanjör Hizmeti Kanal Görünteleme Birçok şirketin vermiş olduğu Vidanjör Hizmeti Kanal Görünteleme hizmetlerini bizlerde vermekteyiz. Fark

Kuka Kanal Açma ve Temizleme Aracı

Ankatem Firması Ankara Kuka Kanal Açma İşlerinizde Yanınızda Kuka Kanal Açma Aracı (Vidanjör), yüksek basınçlı suyun temizlenmesi istenen

Kanal Görüntü Temizlik

Kanal Görüntülü Temizlik Bu yazımızda; Kanal Görüntü Temizlik nedir? Nasıl yapılmalıdır? Hangi firmaların vereceği hizmettir? Fiyatlar

Gider Borusu Açma

Gider Borusu Açma Bina, iş yeri ve Evde Gider Borusu Açma işlemlerinin nasıl yapıldığını bu yazımızda anlatacağız. Daha önceki yazılar

Yenimahalle Kanal Açma

Yenimahalle Kanal Açma (Ankatem Vidanjör) Yenimahalle Kanal Açma işlerini deneyim sahibi teknik personeller tarafından müdahale edilmezse sonra

Elvankent Kanal Açma

Elvankent Kanal Açma Ankara ilinin birçok bölgesinde olduğu gibi, Eryaman içinde Elvankent Kanal Açma hizmetimiz de vardır. Günün her günüv